Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Digital EKG Database.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på ud-bud af Digital EKG Database.

Formålet med en Digital EKG Database er at ændre den måde, hvorpå EKG lagres og tilgås. I dag lagres de som papirkopi i patientens papirjournal. Klinikerne er på denne måde afhængige af tilstedeværelsen af den fysiske patientjournal.
Der ønskes et system, der understøtter decentral dataopsamling fra så meget af det eksisterende EKG udstyr som muligt. Data skal herefter straks kunne genfindes via Regionens kliniske portal. Systemet ønskes baseret på en eller flere af de åbne standarder til dataudvikling: HL7 aECG, SCP ECG og/eller DICOM.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 2.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig kontrakt om ydelse i henhold til Udbudsdirektivet.

Hent udbudsmateriaelt herunder:

EU-udbud 2012/S 201-330574:

Supplerende udbudsmateriale pr. 30. oktober 2012:

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på disse bilag i forbindelse med tilbudsafgivelse, såvel som der i kravspecifikationen er henvist til disse bilag.

Supplerende oplysninger pr. 2. november 2012:

Spørgsmål og svar pr. 6. november 2012:

Spørgsmål og svar pr. 16. november 2012:

Spørgsmål og svar pr. 28. november 2012:

 • Publiceret: 18.10.2012.
• Revideret: 28.11.2012.