Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af en finansiel leasingramme på 187 mio. kr. i 2012-2013.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af en finansiel leasingramme på 187 mio. kr. i 2012-2013.

Ved begrebet finansiel leasing henvises der til Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse vedrørende udbud af finansiel leasing af 8. juni 2006, hvori der står:

”Finansiel leasing foreligger i de tilfælde, hvor et leasingselskab indtræder mellem sælger og bruger med det formål at finansiere brugers udnyttelse af det pågældende gode.”

EU-udbud 2012/S 180-296196


Rettelser til udbudsmaterialet pr. 9. oktober 2012:

  • Udbudsbetingelserne er dags dato udskiftet ovenfor p.g.a. fejl i e-mailadresse
  • Fristen for spørgsmål til udbudsmateriaelt er rykket til 16. oktober 2012 kl. 12.00
  • Berigtigelse (Pdf, 75 kb)

Spørgsmål og svar pr. 10. oktober 2012:


  • Publiceret: 14.09.2012
  • Revideret: 10.10.2012.