EU-Udbud 2012/S 75-12340, Hæmodialysemaskiner med tilhørende leverandørafhængige forbrugsvarer, Tilbudsfrist 31. maj 2012 kl. 14.00 Formålet med hæmodialysen er fjernelse af affaldsstoffer og overflødig væske fra blodet ved hjælp af en dialysemaskine, som filtrerer blodet som en slags kunstig nyre. Formålet med udbuddet er, at de kliniske dialyseafsnit skal kunne udføre hæmodialyse be-handlinger med state of the art udstyr for Region Midtjylland. Formålet er ligeledes, at ho-vedparten af de kliniske dialyseafsnit i Region Midtjylland får hæmodialysemaskiner fra samme leverandør for at opnå standardisering på tværs af regionen. Der gøres opmærksom på, at denne kontrakt vil være en sammenblanding af en offentlig kontrakt og en rammeaftale. For de udbudte hæmodialysemaskiner vil der være tale om en offentlig kontrakt. Forså vidt angår de udbudte forbrugsvarer vil der være tale om en rammeaftale. Rammeaftalen vil strække sig over 8 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Årsagen til at rammeaftalen har så lang en varighed, er at de pågældende forbrugsvarer er apparaturafhængige, og skal derfor kunne anskaffes i apparaturets forventede levetid.

EU-Udbud 2012/S 75-12340, Hæmodialysemaskiner med tilhørende leverandørafhængige forbrugsvarer, Tilbudsfirst 31. maj 2012 kl. 14.00

Formålet med hæmodialysen er fjernelse af affaldsstoffer og overflødig væske fra blodet ved hjælp af en dialysemaskine, som filtrerer blodet som en slags kunstig nyre.

Formålet med udbuddet er, at de kliniske dialyseafsnit skal kunne udføre hæmodialyse be-handlinger med state of the art udstyr for Region Midtjylland. Formålet er ligeledes, at ho-vedparten af de kliniske dialyseafsnit i Region Midtjylland får hæmodialysemaskiner fra samme leverandør for at opnå standardisering på tværs af regionen.

Der gøres opmærksom på, at denne kontrakt vil være en sammenblanding af en offentlig kontrakt og en rammeaftale.
For de udbudte hæmodialysemaskiner vil der være tale om en offentlig kontrakt.
Forså vidt angår de udbudte forbrugsvarer vil der være tale om en rammeaftale.
Rammeaftalen vil strække sig over 8 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Årsagen til at rammeaftalen har så lang en varighed, er at de pågældende forbrugsvarer er apparaturafhængige, og skal derfor kunne anskaffes i apparaturets forventede levetid.


OBS der afholdes informationsmøde fredag den 27. april kl. 10.3-12.30 Se yderligere oplysninger i udbudsbetingelserne pkt. 4.1
For yderligere oplysninger om udbyddet henvises der til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Materiale fra informationsmødet 27/4
samt revideret bilag N og udbudsbetingelser.

Spørgsmål og svar af 10/5-2012

Spørgsmål og svar af 14/5-2012

Berigtigelse indsendt til Den Europæiske Unions Tidende 14/5-2012
Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Revideret materiale af 14/5-2012:


Spørgsmål og svar af 15/5-2012:

 
Spørgsmål og svar af 16/5-2012:

Spørgsmål og svar af 22/5-2012:Tilbudsfrist
:
Torsdag den 31. maj 2012 kl. 14.00


  • Publiceret: 19.4.2012
  • Revideret: 22.5.2012