Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af klinisk ernæring: Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af klinisk ernæring: Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier.

Udbuddet vedrører indkøb af

 • Ernæringsdrikke og produkter til sondeernæring, herunder fuldgyldige præparater, som kan erstatte normalkost eller sygehuskost eller kost til småtspisende, supplerende præparater, som supplerer normalkost eller sygehuskost eller kost til småtspisende, og som anvendes i særlige tilfælde, hvor behandling med fuldgyldige præparater ikke er gennemførlig eller nødvendig, samt special præparater,
 • ernæringspumper
 • utensilier, der anvendes til sondeernæring (sonder m.v.), samt
 • service og konsulentbistand i forbindelse med brugen forannævnte produkter.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2012/S 210-345661:

Spørgsmål og svar pr. 7. november 2012:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 9. november 2012:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 13. november 2012:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 23. november 2012:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 28. november 2012:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 3. december  2012:

 • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 60 kb)
  Ordregiver har nu svaret på samtlige indkomne spørgsmål
 • Berigtigelse (Pdf, 58 kb)
 • Ny version af Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten, vers. 3 - er dags dato udskiftet ovenfor

Spørgsmål og svar til udbudsmateriaelt pr. 5. december 2012:

 


 • Publiceret: 02.11.2012.
 • Revideret: 05.12.2012