Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af L2-aggregerings- og mikroswitche.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på ud-bud af L2-aggregeringsswitche og mikroswitche.

Introduktion til udbud på L2-aggregeringsswitche og mikroswitche.
Med opførelsen af Det Ny Universitetshospital i Skejby (i det følgende benævnt DNU) implementeres en fleksibel netværksarkitektur med fiberkabler der blæses fra to centrale krydsfeltrum til de lokationer der skal have netværksstik tilgængelige. De to krydsfeltrum implementerer en redundant netværks infrastruktur med fiberkabel og aggregeringsudstyr, således der etableres fiberkabel forbindelse til hver mikroswitch fra begge krydsfeltrum.

Det aktive volumenudstyr i denne arkitektur udbydes her i to delaftaler:

  • Delaftale 1: L2-Aggregeringsswitche til aggregering af netværkstrafik fra mikroswitche gennem fiberkabel til aggregeringsswitche placeret centralt i de to krydsfeltrum, med videre uplink forbindelse til Region Midtjyllands L2-Aggregeringsswitch løsning.
  •  Delaftale 2: Mikroswitche der placeres på lokationer hvor netværksstik skal være tilgængelige, hvilket kan være i paneler eller under loftet på gang-arealer. Der blæses fiberkabler ud til mikroswitchen fra begge krydsfeltrum for redundans.

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2012/S 204-335578:

Spørgsmål og svar pr. 16. november 2012:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 29. november 2012:


  • Publiceret: 31.10.2012.
  • Revideret: 29.11.2012.