Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af optiske transcievere.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på ud-bud af optiske transcievere.

Introduktion til udbud på optiske transcievere
Region Midtjylland har et løbende forbrug af forskellige transciever typer til vedli-geholdelse og udbygning af fibernettet. Med nybyggerier med fiberbaseret LAN får Ordregiver brug for et større antal optiske transcievere af typen SFP og/eller CSFP (Compact SFP) afhængig af den teknologi der vælges for netværkets L2 aggregeringsswitche og mikroswitche, jf. aktuelt udbud heraf.

Dette udbud dækker det samlede forbrug af transcievere i en to-årig periode.
 
For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.


Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2012/S 204-335577:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 29. november 2012:


  • Publiceret: 31.10.2012.
  • Revideret: 29.11.2012.