Region Midtjylland udbyder totalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC) udbudt i totalentreprise på Regionshospitalet Horsens (prækvalifikation) (genudbud).

Prækvalifikation til begrænset udbud (genudbud):
Udbuddet omfatter totaltotalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC) udbudt i totalentreprise på Regionshospitalet Horsens.

EU-udbud

Omfanget og krav til prækvalifikationsmaterialet fremgår af

Yderligere oplysninger:
P+P arkitekter a/s
Kystvejen 17, 5. sal
Att.: Erik Rønde Andersen
E-mail: era@pplusp.dk  

Ansøgning om deltagelse:
Ansøgning om deltagelse kan KUN afleveres digitalt via Byggeweb, www.byggeweb.dk. Byggewebs udbudsnummer: TN193626.

Frist for ansøgning om deltagelse:
22. oktober 2012 kl. 12.00.


  • Publiceret: 21.09.2012.
  • Revideret: