Region Midtjylland udbyder sundhedsfaglige vikarydelser til Region Midtjylland (prækvalifikation).

Det er Region Midtjyllands kerneområde at drive hospitalsvirksomhed. Regionen tager sig dog også af specialiserede opgaver på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne.

Til opfyldelse af de behov har regionen behov for at kunne rekruttere vikarer fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med akutte behov for arbejdskraft og for at undgå spidsbelastninger. Derfor udbydes sundhedsfaglige vikarer, som et supplement til den faste tilknyttede stab.

Region Midtjylland har etableret et fælles regionalt vikarbureau for de somatiske hospitaler, Psykiatri og Social: ”Vikar Region Midt” fungerer som en tværregional nonprofit serviceorganisation med fokus på at dække behovet for vikarer på det sundhedsfaglige område for alle regionens hospitaler og social/psykiatriske institutioner. I det omfang behovet for vikarer overstiger kapaciteten af egne vikarer, formidler Vikar Region Midt bestillingen videre til de private bureauer, som Region Midtjylland har indgået aftale med.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede ansøgere til at ansøge om prækvalifikation til udbud af sundhedsfaglige vikarydelser til Region Midtjylland.

Udbuddet af sundhedsfaglige vikarydelser er en tjenesteydelser, der er omfattet af Udbudsdirektivet, bilag IIB. Udbuddet gennemføres derfor som et begrænset annonceringsudbud i henhold til Tilbudslovens regler om annoncering, jf. §§ 15a-d.

Ved begrænset udbud er det kun de virksomheder, der bliver prækvalificerede som vil have mulighed for at give tilbud. De til udbuddet prækvalificerede ansøgere får efterfølgende fremsendt udbudsbetingelser samt udkast til kontrakt pr. e-mail.

Hent prækvalifikationsmaterialet her:

Ansøgningen skal fremsendes eller afleveres personligt til:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N.
Att.: Line Storgaard

Ansøgninger, der ønskes afleveret personligt, kan gøre det på ovennævnte adresse.

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation: 
24. april 2012 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar pr. 3. april 2012:

Spørgsmål og svar pr. 11. april 2012:

Spørgsmål og svar pr. 12. april 2012:

 


  • Publiceret: 23.03.2012.
  • Revideret: 12.04.2012.