Region Midtjylland udbyder vikarer til hjemmerespirationsområdet (prækvalifikation).

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede ansøgere til at ansøge om prækvalifikation til udbud af vikarer til hjemmerespirationområdet i Region Midtjylland.

Udbuddet af vikar til hjemmerespirationsområdet er en tjenesteydelse, der er om-fattet af Udbudsdirektivet, bilag IIB. Udbuddet gennemføres derfor som et be-grænset annonceringsudbud i henhold til Tilbudslovens regler om annoncering, jf. §§ 15a-d.

Ved begrænset udbud er det kun de virksomheder, der bliver prækvalificerede, som vil have mulighed for at give tilbud. De til udbuddet prækvalificerede ansøgere får efterfølgende fremsendt udbudsbetingelser samt udkast til kontrakt pr. e-mail.

Hent prækvalifikationsmaterialet her:

Ansøgningen skal fremsendes eller afleveres personligt til:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N.
Att.: Line Storgaard

Ansøgninger, der ønskes afleveret personligt, kan afleveres på ovennævnte adresse.

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation:
7. november 2012 kl. 12.00.

Supplerende materiale samt spørgsmål og svar pr. 31. oktober 2012:

Spørgsmål og svar pr. 2. november 2012:

 


  • Publiceret: 16.10.2012.
  • Revideret: 02.11.2012.