EU-udbud 2012/S 11-017168 Rammeaftale koagulationsudstyr med tilhørende forbrugsvarer til hopsitalerne i Region Midjtylland, Tilbudsfrist 27. februar 2012, kl. 14.00

EU-udbud 2012/S 11-017168 Rammeaftale koagulationsudstyr med tilhørende forbrugsvarer til hopsitalerne i Region Midjtylland, Tilbudsfrist 27. februar 2012, kl. 14.00.

Den aftale der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er en rammeaftale med én leverandør.

Rammeaftalen består af følgende:
Løsning A:
Koagulationsudstyr med henblik på at kunne dække de behov hospitaler/afdelinger, der har en høj analyse volumen. Analyse kapacitet på min. 60 prøver pr. timen.

Løsning B:
Koagulationsudstyr med henblik på at kunne dække de behov hospitaler/afdelinger, der har en lav analyse volumen. Analyse kapacitet på min. 20-30 prøver pr. timen.

Levering af forbrugsvarer til løsning A og løsning B


For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Tilbudsfrist 27. februar 2012 kl. 14.00.

Supplerende oplysninger fra informationsmødet 26. januar 2012 samt rettelser til udbudsmaterialet 1. februar 2012:

Spørgsmål og svar pr. 2. februar 2012 samt rettelser til udbudsmaterialet:

Spørgsmål og svar pr. 15. februar 2012


  • Publiceret: 18.01.2012.
  • Revideret: 15.02.2012.