Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Region Midtjyllands tilkobling til interregionalt billedindeks. Udbuddet omfatter endvidere optioner på tilknyttede ydelser. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig kontrakt om varekøb med tilknyttede tjenesteydelser i henhold til Udbudsdirektivet.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Region Midtjyllands tilkobling til interregionalt billedindeks. Udbuddet omfatter endvidere optioner på tilknyttede ydelser.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig kontrakt om varekøb med tilknyttede tjenesteydelser i henhold til Udbudsdirektivet.

Region Midtjylland ønsker at indgå kontrakt med én leverandør. Foruden software og licenser ønskes mulighed for option på hardware til understøttelse af tilknyttede funktioner.

Bilag 2.1- 2.12 er vedlagt udbuddet til en orientering for tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 7.429 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud nr. 2012/S43-070043:

Supplerende udbudsmateriale pr. 5. marts 2012:

Supplerende materiale pr. 6. marts 2012:

Spørgsmål og svar pr. 28. marts 2012:

Rettelser pr. 2. april 2012:
Region Midtjylland har modtaget adskillige henvendelser om at få forlænget afleveringsfristen for tilbud til Region Midtjyllands udbud vedr. Region Midt's tilkobling Interregionalt Billedindeks, grundet Påskens fridage.

Region Midtjylland har besluttet at imødekomme dette ønske, og den nye afleveringsfrist bliver hermed mandag den 23. april kl. 14.30.

Grundet forlængelse af tilbudsfristen er tidsplanen for udbuddet ligeledes ændret:

27.02.2012
Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-tidende


29.02.2012
Offentliggørelse af udbudsmateriale på www.udbud.rm.dk

21.03.2012 kl. 12.00
Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet

28.03.2012
Frist for offentliggørelse af anonymiserede spørgsmål og svar

04.04.2012
Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på: www.udbud.rm.dk

23.04.2012 kl. 14.30
Frist for modtagelse af tilbud

25.04-03.05.2012
Produktpræsentationer med workshop

Uge 19-22 2012
Gennemgang og evaluering af tilbud og workshop samt evt. besigtigelse

Uge 23 2012
Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt henholdsvis afslag med summarisk begrundelse til tilbudsgivere (start på standstill-perioden)

Uge 24 2012 Stand still periode

Uge 25 2012 Forventet kontraktstart

01.12.2012 Vedståelsesfrist.

Spørgsmål og svar pr. 3. april 2012:

Supplerende oplysninger pr. 17. april 2012:


  • Publiceret: 29.02.2012.
  • Revideret: 24.05.2012.