Region Midtjylland udbyder sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af sprøjter og kanyler mv.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende rammekontrakter om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (nyt upload 15.03.2012)(Zip, 851 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2012/S 33-053292:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 22. februar 2012:

  • Nyt kontraktbilag 2 - Tilbudslisten - er uploaded ovenfor. Det tidligere dokument var ved en fejl låst for udfyldning

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 29. februar 2012:

  • Nyt kontraktbilag 2 - Tilbudslisten - er uploaded ovenfor med en udskriftsvenlig version.

Spørgsmål og svar, rettelser samt supplerende materiale pr. 6. marts 2012:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 15. marts 2012:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 20. marts 2012:

Rettelser pr. 21. marts 2012:

  • Ved en fejl er der uploaded en forkert kravspecifikation den 15. marts. Det korrekte Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation - er nu uploaded ovenfor.

Spørgsmål og svar pr. 26. marts 2012:

 


  • Publiceret: 15.02.2012.
  • Revideret: 26.03.2012.