Region Midtjylland udbyder teoretiske kurser til specialpsykologuddannelsen.

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen udbyder af varetagelsen af de teoretiske kurser for Specialpsykologuddannelsen

Uddannelsesinstitutioner indbydes til at afgive tilbud på varetagelse af de teoretiske kurser for Specialpsykologuddannelsen.

Uddannelsen skal afvikles i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri samt psykiatri, samt de af Sundhedsstyrelsen vedtagne målbeskrivelser for uddannelsen, som findes på: http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/om-uddannelsen/malbeskrivelser/

De indkomne tilbud bedømmes ud fra en samlet vurdering vedrørende både økonomi og faglig kvalitet.

Spørgsmål:
Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt til AC-fuldmægtig Birte Mikkelsen, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen på Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk  inden den 20. juni 2012.

Læs beskrivelse af uddannelse: www.specialpsykologuddannelsen.dk  

Hent udbudsmaterialet herunder:

Tilbudsfrist:
Onsdag den 20. juni 2012 kl. 14.30.


  • Publiceret: 31.05.2012.
  • Revideret: