Region Midtjylland udbyder levering af udstyr og forbrugsvarer til smittemarkør-screening (donorer og patienter).

EU-udbud 2012/S 192-315710. Udstyr og forbrugsvarer til smittemarkør-screening (donorer og patienter).

Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital foretager testning for

 • hiv, hepatitis B og C på alle tappede blodportioner i Region Midtjylland
 • hiv, hepatitis A, B og C samt syfilis testning af patienter i hele den østlige del af regionen.

Der ønskes tilbud på ét system bestående af mindst 2 stk. ens modeller/udstyr til Smittemarkør og udstyrsafhængige forbrugsartiklertil screening af donorer og test af patienter.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet kan hentes her:

 • Udbudsbetingelser og bilag (Zip-fil, 260 kb)
  Bilag O - Disposition for elektronisk tilbudsstruktur - vil blive offentliggjort i uge 41. 
 • Kontraktudkast og bilag (Zip-fil, 207 kb) 
  (Revideret kontraktudkast uploaded pr. 29/10-2012 - se nedenfor)
 • Tegninger (Zip-fil, 163 kb)(indeholder DWG-fil)

Supplerende udbudsmateriale pr. 12. oktober 2012:

Spørgsmål og svar af 16/10:

Materiale fra informationsmøde 16/10-2012

Revideret materiale

Spørgsmål af 19/10-2012

Rettelsesblad nr. 1 og reviderede udbudsbetingelser af 23/10-2012

Revideret kontraktudkast af 29/10-2012

Ordregiver har konstateret et behov for at revidere/præcisere flere bestemmelser i kontrakten. Opmærksomheden henledes særligt på de reviderede bestemmelser i punkt 20.8 og punkt 28. Nedenfor findes det reviderede kontraktudkast. Af hensyn til overblikket uploades endvidere en ændringsmarkeret version af den reviderede kontrakt.

Spørgsmål af 29/10-2012

Spørgsmål og svar af 2. november 2012

Spørgsmål og svar af 6. november 2012

Rettelse af oplysning:
I spørgsmål og svar 5 står nederst "Der er indsendt yderligere ét spørgsmål som ikke er med i ovenstående spørgsmål/svar. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt."
Det er en forglemmelse at denne sætning ikke er slettet ved upload 6. november.
Der vil ikke komme flere spørgsmål/svar ud.

 


 • Publiceret: 05.10.2012.
 • Revideret: 13.11.2012.