EU-udbud 225-370638 Udbud Udstyr og forbrugsvarer til smittemarkørscreening (donorer og patienter). Tilbudsfrist 4. januar 2013 kl. 14.00

EU-udbud 2012/S 225-370638 Udstyr og forbrugsvarer til smittemarkørscreening (donorer og patienter).
Tilbudsfrist 4. januar 2013 kl. 14.00

Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital foretager testning for

  • hiv, hepatitis B og C på alle tappede blodportioner i Region Midtjylland
  • hiv, hepatitis A, B og C samt syfilis testning af patienter i hele den østlige del af regionen.

Der ønskes tilbud på ét system bestående af mindst 2 stk. ens modeller/udstyr til Smittemarkør og udstyrsafhængige forbrugsartiklertil screening af donorer og test af patienter.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet kan hentes her:

Spørgsmål og svar af  27/11-12

Spørgsmål og svar af 3/12-12


Spørgsmål og svar af 14/12-12

Revideret Bilag R af 17/12-12 med kolonne Q

Spørgsmål og svar af 19/12-12


Spørgsmål og svar af 20/12-12

Udbudsmaterialet baserer sig på materialet fra det annullerede udbud. Der er dog foretaget visse tilretninger, hvorfor Tilbudsgivere opfordres til at læse det nu offentliggjorte materiale grundigt igennem inde afgivelse af tilbud.


Tilbudsfriste:
Fredag den 4. januar 2013 kl. 14.00


  • Publiceret: 26.11.2012
  • Revideret: 20.12.2012