Region Midtjylland udbyder vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse på Hospitalsenheden Vests 4 regionshospitaler i Region Midtjylland.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse på Hospitalsenhed Vests 4 regionshospitaler.

Udbud nr. 2012/ S 45-073882 Vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning blev som følge af overskridelse af Hospitalsenhed Vests budget annulleret. På denne baggrund oplyses det at Hospitalsenhed Vest har en årlig budgetramme på 750.000 kr. ekskl. moms.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig kontrakt om tjenesteydelser i henhold til Udbudsdirektivet.

Udbuddet omfatter gartnerarbejde, drift og vedligeholdelse af grønne områder og andre udenomsarealer samt snerydning og glatførebekæmpelse på regionshospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing. For nærmere information omkring udbuddet henvises til nedenstående udbudsmateriale.
 
Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her - dog undtaget kontraktbilag 6 (Zip, 320 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2012/S (offentliggøres senere):

Spørgsmål og svar pr. 9. juli 2012:

 


  • Publiceret: 25.05.2012.
  • Revideret: 09.07.2012.