I forbindelse med opstart af udbudsproces inviteres interesserede virksomheder til møder med ordregiver.

I forbindelse med opstart af udbudsproces inviteres interesserede virksomheder til møder med ordregiver. På møderne vil ordregiver med interesserede virksomheder drøfte tilrettelæggelse af udbudsproces, skitsering af ordregivers koncepter for mulige løsninger mv. Formålet er at få markedets input til den best mulige tilrettelæggelse af et kommende udbud, og derved skabe grundlaget for den bedst mulige konkurrence på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. Møderne har ikke til formål at drøfte konkrete tekniske løsninger, da disse vil være grundlaget for et kommende udbud. Møderne vil blive afholdt med de interesserede virksomheder enkeltvis. 1 uge før mødet vil virksomheden modtage dagsorden samt baggrundsmateriale.

Møderne vil blive afholdt henholdsvis den 21. og 22. august 2012 på Psykiatrisk Hospital, Risskov.

Interesserede virksomheder bedes henvende sig til Martin Hess Beck, Martin.Beck@ps.rm.dk, +45 7847 0120.


  • Publiceret: 10.07.2012.
  • Revideret: