Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af administrationen af almene ældreboliger til borgere med funktionsnedsættelse, der ydes hjælp efter servicelovens §§ 83-87.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af administrationen af almene ældreboliger til borgere med funktionsnedsættelse, der ydes hjælp efter servicelovens §§ 83-87.

Boligadministrationen omfatter alle sædvanlige og daglige ekspeditioner i en boligadministration, samt normale tilbagevendende ekspeditioner og nødvendige forhandlinger med myndigheder, forsyningsselskaber, leverandører m.v. Der er primært tale om følgende områder:

  • Udlejning og opkrævning af boligafgifter m.v.
  • Budget og regnskab for boligerne
  • Sekretariatsvirksomhed og beboerkontakt
  • Vedligeholdelse


For uddybende beskrivelse af opgaven, henvises til de vedhæftede dokumenter.

Kontrakten udbydes som to delaftaler, fordelt i forhold til:

Det skal derfor fremgå af tilbuddet, om der bydes på én eller begge delaftaler og hvilken delaftale der bydes på.

Udbuddet gennemføres som et offentligt annonceringsudbud i henhold til Tilbudslovens regler om annoncering, jf. §§ 15a-d. Tjenesteydelsen udbydes som en 3,5-årig aftale og regionen agter at indgå rammeaftale med den leverandør, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet og underkriterierne nævnt i annonceringsmaterialet. Samme leverandør kan tildeles kontrakter for én eller begge delaftaler

Udbudsmaterialet offentliggøres på Region Midtjyllands hjemmeside, www.udbud.rm.dk og på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside for udbud, www.udbud.dk . Eventuelle spørgsmål og svar som modtages efter offentliggørelse af udbud men inden tilbudsfristens udløb vil blive offentliggjort på Region Midtjyllands hjemmeside, www.udbud.rm.dk (her på siden).

Bilag:

Tilbudsfrist:
2. april 2013 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar pr. 25. marts 2013:

 


  • Publiceret: 04.03.2013
  • Revideret: 25.03.2013