Region Midtjylland udbyder indkøb af gennemstiks lavtemperatur sterilisator til Hospitalsenheden Vest.

Beskrivelse af opgaven:
I forbindelse med implementering af operationsrobot: Da Vinci på Regionshospitalet Holstebro er der behov for indkøb af.: 1 stk. Gennemstiks lavtemperatur sterilisator.

Sterilisatoren skal leveres og monteres på adressen: Regionshospitalet Holstebro, Sterilcentralen, Lægaardvej 12, 7500 Holstebro.

Udbyder sørger selv for den nødvendige fremføring af teknisk installationer, samt evt. bygningsmæssige ændringer.

Leverandøren skal selv ved besigtigelse sikre at, den nødvendige plads er til rådighed for installation og montering. (besigtigelse aftales direkte med: Maskinmester Henrik Ravnsgaard, telefon: 7843 8803).

Sterilisatoren forventes i drift 1. august 2013 eller efter aftale.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende underkriterier:

Pris: 30 %  

Kvalitet og funktionalitet: 20 %

Driftsøkonomi: 30 %

Miljø: 20 %


For en uddybende beskrivelse af, hvad der forstås ved de enkelte underkriterier henvises til Kravspecifikationen, Bilag 1, og Tilbudslisten, Bilag 2.

Dokumentation:
Tilbuddet skal vedlægges:

Kontraktgrundlag:
Region Midtjyllands standardbetingelser (bilag 4) vil være gældende for kontrakten. Tilbudsgivers egne standardbetingelser vil ikke finde anvendelse.

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven:
Hospitalsenheden Vest
Maskinmester Henrik Ravnsgaard
Teknisk afdeling
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf. nr. 7843 8803

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Eventuelle spørgsmål (fremsendes skriftligt til knuchris@rm.dk) senest den 6. maj 2013 kl. 13.00. Spørgsmål der fremsendes efter fristens udløb, vil kun blive besvaret i det omfang det er muligt. Spørgsmålene og svar herpå offentliggøres på www.udbud.dk samt www.udbud.rm.dk senest den 8. maj 2013. 

Adresse for modtagelse af tilbud:
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Staben/Indkøb
Lægaardvej 12
7500 Holstebro
Att.: Knud-Erik Christensen
Mail.: knuchris@rm.dk  

Tilbuddet skal sendes i 1 papirversion og 1 elektronisk version (USB), som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet.

Frist for modtagelse af tilbud:
Torsdag den 16. maj 2013 kl. 13.00.

 


  • Publiceret: 29.04.2013.
  • Revideret: