Annoncering (prækvalifikation), Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi, Frist 1. november 2013 kl. 14.00 På Regionshospitalet Randers, Akutafdelingen skal udstyret benyttes til thoraxop-tagelser på medicinske traumepatienter. Thoraxoptagelserne skal foretages på både siddende, stående såvel som sengelig-gende patienter.

Annoncering (prækvalifikation), Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi, Frist 1. november 2013 kl. 14.00

På Regionshospitalet Randers, Akutafdelingen skal udstyret benyttes til thoraxop-tagelser på medicinske traumepatienter.
Thoraxoptagelserne skal foretages på både siddende, stående såvel som sengelig-gende patienter.


Region Midtjylland inviterer herved interesserede ansøgere til at ansøge om deltagelse i udbud af Digital thorascustyr.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud vedrørende en offentlig kontrakt om varekøb i henhold til Tilbudsloven .

Materiale til download:

Materiale i som word-fil (uploaded 16.10)

 


  • Publiceret: 14.10.2013
  • Revideret: 16.10.2013