Region Midtjylland udbyder anlæg af basefaciliteter for akutlægehelikoptere i totalentreprise (prækvalifikation).

Beskrivelse af opgaven

  • Anlæg af faciliteter for helikopterbaser, herunder helikopterlandingsplads, hangar til helikopter, mandskabsfaciliteter med tilkørsels- og parkeringsarealer samt hegn.
  • Der skal opføres 3 grundlæggende ens anlæg placeret i Skive, Ringsted og Billund.
  • Arbejdet udbydes i totalentreprise og omfatter for hvert anlæg ca. 330 m2 mandskabsfaciliteter, ca. 350 m2 hangar, landingsplads, samt parkerings- og tilkørselsforhold.

Prækvalifikationsmateriale (Word, 22 kb)

Supplerende oplysninger pr. 25. oktober 2013:

Ordregiver tager forbehold for, at udbuddet vil indeholde optioner, som giver ordregiver mulighed for at etablere de tre baser på forskellig måde med lavere etableringsudgifter til følge. Dette gøres i givet fald ved i udbudsmaterialet at indsætte option om, at en hel base eller dele af basen kan udtages af totalentreprisen.

Frist for ansøgning om prækvalifikation 

Frist for ansøgning om prækvalifikation er onsdag den 13. november 2013 kl. 08:00.

Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes til: 

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S
Stenvej 19
8270 Højbjerg
Att. Gorm Nørmark-Larsen
Tlf. 8627 3944
Mail: gn@vming.dk  


  • Publiceret: 23.10.2013.
  • Revideret: 25.10.2013.