Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, i overensstemmelse med Tilbudsloven. Kontrakten omfatter en midtvejs- og slutevaluering af Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme. Evalueringen omfatter både Videnscenter for Kystturismes rolle og opgave i projektet samt evaluering af de 5 demonstrationsprojekter, som er en del af det samlede projekt.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, i overensstemmelse med Tilbudsloven. Kontrakten omfatter en midtvejs- og slutevaluering af Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme. Evalueringen omfatter både Videnscenter for Kystturismes rolle og opgave i projektet samt evaluering af de 5 demonstrationsprojekter, som er en del af det samlede projekt. Der henvises i øvrigt til Udbudsbeskrivelse samt tilhørende bilag.

Udover ovennævnte opgaver vil der kunne forekomme opgaver, der ikke på nuværende tidspunkt kan defineres, men som opstår i forbindelse med evalueringen og derfor bedst løses i samarbejde med den leverandør, der foretager evalueringen. Disse opgaver aftales nærmere og betales særskilt.

Udbudsmateriale:

Tilbud skal sendes til:

Region Midtjylland
Regional udvikling
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg

Att.: Karsten Bækgaard

Spørgsmål og svar pr. 4. november 2013:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 7. november 2013:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 31 kb)
  • Ny version af udbudsbetingelserne er dags dato udskiftet ovenfor
  • Ny version af udkast til kontrakt er dags dato udskiftet ovenfor

 


  • Publiceret: 28.10.2013
  • Revideret: 04.11.2013.