Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af levering, vedligeholdelse og support af servere.


Udbuddet er ANNULLERET - 13. januar 2014.  Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af levering, vedligeholdelse og support af servere.

De af kontrakten omfattede x86-64 servere er en af de strategiske platforme som Region Midtjylland baserer sin IT-infrastruktur på. Det er derfor vigtigt, at Region Midtjylland løbende har mulighed for at udvide sin kapacitet, således at Kundens målsætning om stabil, sikker og fleksible drift kan opfyldes.

En stor del af serverne skal fungere som hosts for hypervisere til understøttelse af systemer, der bedst fungerer i sådanne miljøer. Det forventes derfor, at x89-64 platformen understøtter såvel hypervisors som de operativsystemer som Kunden benytter på nuværende tidspunkt.

Det er Region Midtjyllands forventning, at ganske få standardkonfigurationer kan dække behovet. Dog skal det være muligt at tilpasse konfigurationen i forbindelse med den enkelte bestilling. Serverne skal således leveres i samlet stand, konfigureret efter Region Midtjyllands ønske.

Den udbudte kontrakt vedrører levering af x86-64 servere samt vedligeholdelse og support hertil. Region Midtjylland foretager som udgangspunkt selv, eller med bistand fra tredjemand, installation af de enkelte servere.

For uddybende beskrivelse af den udbudte hard- og software, se Kontraktbilag 1.

For uddybende beskrivelse af vedligeholdelse og support, se Kontraktbilag 1 og 3.

Det garanterede mindste antal der købes på rammeaftalen er 170 servere, hvoraf 130 forventes at skulle leveres i 2014. Det samlede forventede træk på rammeaftalen i dennes løbetid er 240 servere.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.
 
Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2013/S 243-422375:

 


  • Publiceret: 17.12.2013.
  • Revideret: 15.01.2014.