Hospitalsenheden Horsens er udpeget som Akuthospital. Samtidig er der lukket mindre hospitaler i Odder og Brædstrup, og hospitalet har med strukturreformen fået udvidet sit befolkningsgrundlag. Derfor er der udarbejdet en Generalplan, der beskriver Hospitalets bygningsmæssige strategi i perioden 2013-2020. Generalplanen forventer en udbygning med ca. 13.000 bruttoetagemeter og ombygning af en væsentlig del af hospitalets eksisterende ca. 57.000 bruttoetagemeter på hospitalets nuværende matrikel på Sundvej 30, 8700 Horsens. Der forventes ud- og ombygning for en værdi af ca. 700 mio. kr. i perioden. Bygherrerådgiveren skal medvirke til, at delprojekterne følger intentionerne i Generalplanen herunder bygherrerådgivning indenfor hospitalsplanlægning. Der bliver tilknyttet andre rådgivere til gennemførelse af Generalplanens delprojekter. Udbuddet er delt op i to dele: En del vedrørende faste ydelser og en del vedrørende en rammeaftale.

Udbuddet er  ANNULLERET,  den 27. september 2013Hospitalsenheden Horsens er udpeget som Akuthospital. Samtidig er der lukket mindre hospitaler i Odder og Brædstrup, og hospitalet har med strukturreformen fået udvidet sit befolkningsgrundlag. Derfor er der udarbejdet en Generalplan, der beskriver Hospitalets bygningsmæssige strategi i perioden 2013-2020. Generalplanen forventer en udbygning med ca. 13.000 bruttoetagemeter og ombygning af en væsentlig del af hospitalets eksisterende ca. 57.000 bruttoetagemeter på hospitalets nuværende matrikel på Sundvej 30, 8700 Horsens. Der forventes ud- og ombygning for en værdi af ca. 700 mio. kr. i perioden. Bygherrerådgiveren skal medvirke til, at delprojekterne følger intentionerne i Generalplanen herunder bygherrerådgivning indenfor hospitalsplanlægning. Der bliver tilknyttet andre rådgivere til gennemførelse af Generalplanens delprojekter. Udbuddet er delt op i to dele: En del vedrørende faste ydelser og en del vedrørende en rammeaftale.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven:

Hospitalsenheden Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens

Konsulent Lars Guldager 
Tel.: 78 42 50 70

Eventuelle spørgsmål og svar offentliggøres her på hjemmesiden senest 6 dage før fristen for aflevering af ansøgning. Spørgsmål vil kun blive besvaret i det omfang, at det er muligt at besvare disse inden denne frist. Herefter vil spørgsmål ikke blive besvaret.  
 
Adresse for modtagelse af ansøgning om prækvlifikation:

Hospitalsenheden Horsens
Att.: Konsulent Lars Guldager
Sundvej 30
8700 Horsens

Administrationen (J), lok. 12.0.24

Ansøgningen skal afleveres i 1 fysisk eksemplar samt 1 digitalt eksemplar (i Pdf-format) på USB-stik.  

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation:

Torsdag den 15. august 2013 kl. 12.00.

EU-udbudsnummer 2013/S 131-226915:

Spørgsmål og svar pr. 7. august 2013:

 


  • Publiceret: 09.07.2013.
  • Revideret: 30.09.2013.