Region Midtjylland udbyder i efteråret 2013 hofteimplantater. For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de udarbejdede produktkrav.

Vejledning til høring:

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2013 hofteimplantater.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de udarbejdede produktkrav. 

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende skriftlig høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt MK-krav eller BK-krav i høringsmaterialet, bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt.

EU-udbud nr. 2013/S 131-226006:

Materiale, der ønskes kommentarer til:

Høringsmaterialet består af:

Høringsvar:

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af dette udbud.

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Hanne.Arensbach@stab.rm.dk

Angiv venligst i emnefeltet: ”Udbud af hofteimplantater”.

Deadline for høringssvar:

Høringssvar skal være regionen i hænde senest fredag den 9. august 2013.

Oplysninger pr. 9. juli 2013:

EU-udbudsnr. samt vejledende forhåndsmeddelelse indsat ovenfor.


  • Publiceret: 08.07.2013.
  • Revideret: 09.07.2013.