Region Midtjylland udbyder: Projektkonkurrence vedrørende nyt hospital DNV - Gødstrup - Psykiatrien (Etape 2) - åben idékonkurrence.

I forbindelse med Region Midtjyllands etablering af et nyt hospital (herefter benævnt DNV-Gødstrup) udbydes hermed totalrådgivningsopgaven for projektets etape 2 i en åben idékonkurrence. Etape 2 omfatter etablering af en ny psykiatrisk klynge på ca. 14.800 m2 i umiddelbar forbindelse med det somatiske hospital, således at de somatiske og psykiatriske hospitalsfunktioner vil komme til at fungere som ét hospital.

Projekteringen af etape 1 - somatik pågår pt., mens totalrådgivningsopgaven for etape 3 - somatik (anden del af de somatiske funktioner) udbydes i løbet af 2013.

Konkurrencen er opdelt i 2 faser, hvor første fase er en åben idekonkurrence i henhold til direktiv 2004/18/EF. Bedømmelseskomiteen vil i fase 1 udvælge en til flere vindere til at afgive tilbud på totalrådgivningsopgaven i fase 2 i henhold til direktivets artikel 31, stk. 3 "udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse".

Totalrådgivningsopgaven omfatter alle faser fra byggeprogram til projektopfølgning og fagtilsyn. Byggeledelsen for etape 1 er kontraheret med option på byggeledelse for etape 2 og 3.

Nærværende fase 1 omfatter således gennemførelsen af den åbne idekonkurrence. Det er Region Midtjyllands ønske med den åbne konkurrence at give også mindre arkitekttegnestuer mulighed for at deltage i konkurrencens første fase uden et team, der nødvendigvis vil kunne løse totalrådgivningsopgaven. Når vinderne af fase 1 er fundet, gives vinderne derfor mulighed for at teame up, med henblik på at sikre, at teamet har den fornødne tekniske og økonomiske kapacitet til at løse totalrådgivningsopgaven. Det er i den sammenhæng et krav, at Region Midtjylland kan godkende det samlede team inden fase 2 påbegyndes.

Konkurrencebetingelserne indeholder en angivelse af mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet. Fase 2 omfatter gennemførelse af udbud med forhandling, afsluttende med udpegning af endelig vinder.

Adgang til udbudsmaterialet inkl. konkurrencebetingelserne fås ved indsendelse af den i pkt. III.2 krævede dokumentation for opfyldelse af anerkendelsesdirektivet til det i bilag A.III angivne kontaktpunkt.

For en uddybning se udbudsbekendtgørelsen (Pdf, 851 kb)

Elektronisk adgang til yderligere oplysninger samt ansøgninger om deltagelse - skal ske på: www.byggeweb.dk

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter:
21. januar 2014.

Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse:
28. januar 2014 kl. 14.00.

 


  • Publiceret: 17.09.2013.
  • Revideret: