Der skal anskaffes en C-bue med en billedforstærker på ca. 30 cm med tilførende monitorvogn. C-buen skal anvendes til ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography) procedurer på Regionshospitalet Viborg, Kirurgisk Afdeling.

Der skal anskaffes en C-bue med en billedforstærker på ca. 30 cm med tilførende monitorvogn. C-buen skal anvendes til ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography) procedurer på Regionshospitalet Viborg, Kirurgisk Afdeling.

Alle Tilbudsgivere bedes demonstrere deres C-bue torsdag den 3. oktober på Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg. Afdelingen ønsker efterfølgende at afprøve C-buerne på afdelingen til og med uge 41. Der vil efter tilbudsfrist blive udsendt en plan for demonstrationen den 3. oktober.

Udbudsmaterialet kan downloades her:


Spørgsmål og svar:


Tildelingskriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med de afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  •  Funktionalitet 30 %
  •  Ergonomi 20 % 
  •  Kvalitet 20 %
  •  Økonomi 30 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser

Tilbuddet skal vedlægges:

  • Udfyldt kravspecifikation
  • Udfyldt Tro- og loveerklæring
  • Udfyldt skama med Generelle oplysninger om Tilbudsgiver

Tilbud skal affattes på dansk. Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.

Der skal afleveres 2 tilbud i papirformat samt 3 stk. i elektronisk form USB/CD-ROM til:

Kontaktoplysninger:
Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes rettet til begge nedenstående personer

Medicoteknisk rådgiver Gitte Buch Starup
E-mail: gitte.starup@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbudsfrist og adresseoplysninger
Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
8200 Århus N
Att.: Helle Slotsdal
Mrk: projektnr. 13633, C-bue til ERCP.

 


  • Publiceret: 13.08.13
  • Revideret: 26.08.13