Region Midtjylland udbyder indkøb af operationsleje til Hospitalsenheden Vest.

Beskrivelse af opgaven:
I forbindelse med implementering af operationsrobot: Da Vinci på Regionshospitalet Holstebro er der behov for indkøb af et egnet operationsleje.

Operationslejet skal være mobilt og sådan konstrueret at, operatørerne har gode arbejdsforhold omkring lejet, ingen generende sokkel konstruktioner.

Lejet skal endvidere være egnet og godkendt til robotoperation.

Lejet ønskes anskaffet den 1. august 2013 eller efter aftale.

Tilbudte leje skal kunne stilles til rådighed for brugergruppen for vurdering af bruger- og betjeningsvenlighed. Denne vurdering kan ske enten ved fremvisning på sygehuset eller nærmeste bruger af tilsvarende leje.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende underkriterier:

  • Tilbudspris: 25 %
  • Funktionalitet (produktspecifikationer i forhold til opstillede ønsker og krav): 30 %
  • Bruger- og betjeningsvenlighed (vurderes ved afprøvning): 30 %
  • Driftssikkerhed og driftsomkostninger: 15 %


En beskrivelse af, hvad der forstås ved de enkelte underkriterier henvises til Kravspecifikationer, bilag 2 og vejledning til kravspecifikation, bilag 1.

Dokumentation:
Tilbuddet skal vedlægges:

Kontraktgrundlag:
Region Midtjyllands standardbetingelser (bilag 4) vil være gældende for kontrakten. Tilbudsgivers egne standardbetingelser vil ikke finde anvendelse.

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.
Manualer kan være på engelsk eller et nordisk sprog.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven:
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Afdelingssygeplejerske
Bente J. Bøgild
Tel.: 78 43 30 02

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.
 
Eventuelle spørgsmål (fremsendes skriftlig til knuchris@rm.dk) senest den 17. juni 2013 kl. 13.00. Spørgsmål der fremsendes efter fristens udløb, vil kun blive besvaret i det omfang det er muligt. Spørgsmålene og svar offentliggøres på www.udbud.dk  samt www.udbud.rm.dk  
Spørgsmålene offentliggøres anonymt.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Staben/indkøb
Lægaardvej 12
7500 Holstebro
Att.: Knud-Erik Christensen
Mail.: knuchris@rm.dk

Tilbuddet skal sendes i 1 papirversion og 1 elektronisk version (USB), som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet.

Frist for modtagelse af tilbud:

Torsdag den 4. juli 2013 kl. 13.00.

Spørgsmål og svar pr. 17. juni 2013:

Rettelser og ændringer pr. 21. juni 2013:

Som følge af henvendelser fra flere leverandører og for sikre et bedre konkurrencegrundlag, har Region Midtjylland besluttet at ændre i Bilag 2, Kravspecifikationen på flere punkter. Ændringerne vedrører punkterne 3, 5, 6, 7, 10 og 16 i kravspecifikationen.

Som følge af ændringerne, og for at sikre ligebehandlingen af tilbudsgiverne, har Region Midtjylland ligeledes besluttet at ændre fristen for modtagelse af tilbud. Se herom oven for.


 

  • Publiceret: 04.06.2013.
  • Revideret: 21.06.2013.