Udbud (annoncering) Region Midtjylland ønsker at anskaffe en synteserobot til Fremstilling af F-18 mærkede sporstoffer til Nuklearmedicinsk afdeling og PET-center.

Udbud (annoncering) Region Midtjylland ønsker at anskaffe en synteserobot til Fremstilling af F-18 mærkede sporstoffer til Nu-klearmedicinsk afdeling og PET-center.

Krav til udstyret fremgår af vedhæftede svarskema, hvori besvarelser og tilbud bedes anført.

Bevillingsrammen lyder på 1.000.000 kr., og afgivne tilbud over dette beløb vil derfor ikke blive taget i betragtning.

Indkøb & Medicoteknik forbeholder sig ret til at afprøve det tilbudte udstyr i nødvendigt omfang. Angiv venligst, i svarskemaets punkt 4, et antal reference sites med mulighed for potentielt at besigtige og afprøve udstyret.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Spørgsmål og svar af 12/8-2013


Tildelingskriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet 45 %
  • Økonomi 30 %
  • Brugervenlighed 25 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser

Tilbuddet skal vedlægges:

  • Underskrevet tro og love erklæring
  • Udfyldt svarskema
  • Udfyldt skema med generelle oplysninger om Tilbudsgiver

Der skal afleveres 2 stk tilbud i papirformat og 5 tilbud på USB/CD-rom


Kontaktoplysninger:
Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes rettet til begge nedenstående personer

Projektsekretær Helle Slotsdal, helle.slotsdal@stab.rm.dk
og
Medicoteknisk rådgiver Karen Søndergaard, karen.soendergaard@stab.rm.dk

Eventuelle spørgsmål til udbuddet vil blive besvaret i uge 32.

Tilbudsfrist og adresseoplysninger:
Mandag den 19. august 2013 kl. 14.00

Tilbud sendes til:
Regionshuset Aarhus
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N
Att.: Helle Slotsdal
Mærkes: "13773"  • Publiceret: 12.07.2013
  • Revideret: 12.08.2013