Udbud (annoncering). Region Midtjylland ønsker at anskaffe ét video angiografi og OCT udstyr til udredning af patienter med våd AMD på øjenafdeling på Regionshospitalet Holstebro.

Udbud (annoncering). Region Midtjylland ønsker at anskaffe ét video angiografi og OCT udstyr til udredning af patienter med våd AMD på øjenafdeling på Regionshospitalet Holstebro.

Tilbuddet skal også inkludere installation af udstyret samt oplæring af læger såvel som plejepersonale.

Tildelingskriterier
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med den anskaffende afdeling, det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 40 %
  • Funktionalitet 60 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.

A-krav / B-krav
Der skelnes i kravspecifikationen mellem A-krav (skal krav) og B-krav (konkurrenceparametre). Opfyldelsen af B-krav vil i nogle tilfælde helt eller delvist kunne ske med de hardware- og softwarekomponenter, der betinges af A-kravene, og som derfor udgør grundkonfigurationen.

I andre tilfælde vil opfyldelsen eller mer-opfyldelsen af B-krav forudsætte hardware- og softwarekomponenter ud over den tilbudte grundkonfiguration. Disse hardware- og softwarekomponenter udgør mer-opfyldelse af B-krav og prissættes i Tilbudsskemaet.

Udbudsmateriale:
Følgende dokumenter skal afleveres sammen med tilbuddet, dokumenterne kan downloades herunder:

Der bør afleveres to skriftlige eksemplarer af tilbuddet, samt 4 stk. i elektronisk form (CD-ROM eller USB).
 
Følgende tekniske dokumentation skal med følge udstyret

  • User manual (accepteres på engelsk)
  • Service manual (accepteres på engelsk)


Sprogkrav:
Tilbuddet skal affattes på dansk

Kontaktoplysninger:
Henvendelser vedr. udbuddet bedes rette pr. mail til: im.projektsektionen@stab.rm.dk.

Tilknyttet projektet er:
Medicoteknisk rådgiver Luxsini Sutharsan 

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Oluf Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N.
Att.:  Receptionen/Helle Slotsdal
Mærket: P13120


Tilbudsfrist:
Tirsdag den 5. november 2013 kl. 14.00


  • Publiceret: 8.10.2013
  • Revideret: