Region Midtjylland og Region Nordjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Cochlearimplantater med tilbehør.

Region Midtjylland og Region Nordjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af cochlearimplantater med tilbehør. Region Nordjylland tilslutter sig kun aftalen på køb af tilbehør, da patienter bosiddende i Region Nordjylland opereres i Region Midtjylland.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende rammeaftaler om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

EU-udbud 2013/S 183-315346:

Spørgsmål og svar, udbudspræsentation samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 7. oktober 2013:

Spørgsmål og svar pr. 14. oktober 2013:

Spørgsmål og svar pr. 17. oktober 2013:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 23. oktober 2013:

Spørgsmål og svar pr. 29. oktober 2013:

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL, OG DER VIL IKKE BLIVE UPLOADED MERE MATERIALE I FORBINDELSE MED UDBUDDET.

 


  • Publiceret: 20.09.2013.
  • Revideret: 29.10.2013.