Udbud 2013/S 020-030971, CT-scanner til Hospitalsenhed Midt, Tilbudsfrist 12. marts 2013 kl. 14.00. Billeddiagnostisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg leverer CT- undersøgelser til flere afdelinger i hele Hospitalsenheden Midt og samarbejdende hospitaler samt praksis. Pga. primær cancerudredning og stadigt stigende efterspørgsel på fremskyndede undersø-gelser i dagtid (neurologisk og nu også medicinsk akutklinik) samt akutmodtagelse er der behov for større CT kapacitet. Yderligere skal CT-KAG (hjerte-CT) bruges til udredning af brystsmertepatienter og vil formentlig i fremtiden blive en nøgleundersøgelse både ved kroniske og visse akutte bryst-smerter. CT-scanning bruges i stigende grad til diagnostisk udredning af elektive og akutte patienter. En "High End" scanner vil øge den diagnostiske kvalitet og sikkerhed af de avancerede CT-undersøgelser samt give mulighed for udvikling og forbedret diagnostik. Herudover lægges der vægt på et godt arbejdsmiljø ved og omkring CT-scanneren, et ergo-nomisk work flow og en høj oppetid.

Udbud 2013/S 020-030971, CT-scanner til Hospitalsenhed Midt, Tilbudsfrist 12. marts 2013 kl. 14.00.

Billeddiagnostisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg leverer CT- undersøgelser til flere afdelinger i hele Hospitalsenheden Midt og samarbejdende hospitaler samt praksis.
Pga. primær cancerudredning og stadigt stigende efterspørgsel på fremskyndede undersø-gelser i dagtid (neurologisk og nu også medicinsk akutklinik) samt akutmodtagelse er der behov for større CT kapacitet.
Yderligere skal CT-KAG (hjerte-CT) bruges til udredning af brystsmertepatienter og vil formentlig i fremtiden blive en nøgleundersøgelse både ved kroniske og visse akutte bryst-smerter.
CT-scanning bruges i stigende grad til diagnostisk udredning af elektive og akutte patienter.
En "High End" scanner vil øge den diagnostiske kvalitet og sikkerhed af de avancerede CT-undersøgelser samt give mulighed for udvikling og forbedret diagnostik.
Herudover lægges der vægt på et godt arbejdsmiljø ved og omkring CT-scanneren, et ergonomisk work flow og en høj oppetid.

For yderligere oplysninger henvises der til udbudsmaterialet der kan downloades herunder.

Udbudsmateriale:


Rettelsesblad uploaded 29/1-13

Revideret Bilag C uploaded 30/1-13

Eneste ændring er nummerering af B-krav under pkt. 4.3


Spørgsmål og svar 1 af 6/2-13

Bekendtgørelse og Spørgsmål og svar 2 af 8/2-13


Spørgsmål og svar 3 af 25/2-13

Spørgsmål og svar 4 af 4/3-13

Tilbudsfrist:

Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 14.00


  • Publiceret: 29.1.2013
  • Revideret: 4.3.2013