Region Midtjylland udbyder køleringledning inkl. stikledninger ind til bygningerne i forbindelse med det nye hospitalsbyggeri i Gødstrup.

Region Midtjylland udbyder køleringledning inkl. stikledninger ind til bygningerne i forbindelse med det nye hospitalsbyggeri i Gødstrup.

EU-udbud 2013/S (offentliggøres senere):

Yderligere oplysninger:
Udbuddet gennemføres digitalt via byggeweb.
Udbudsmaterialet uploades elektronisk på "Byggeweb - Udbud" og åbnes for tilbudsgivere mandag den 27. maj 2013 kl. 15.00.

Tilbuddet skal afgives elektronisk ved upload til www.byggeweb.dk/udbud/TN030891

For yderligere oplysninger henvises til www.byggeweb.dk - vælg fanen udbud. Tilbudsnummer TN030891 samt bilagene ovenfor.

Frist for modtagelse af tilbud:
Onsdag den 10. juli 2013 kl. 12.00.


  • Publiceret: 28.05.2013.
  • Revideret: