Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af kørsel af vagtlæger.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af kørsel af vagtlæger.

Vagtlægerne aflægger hvert år ca. 80.000 hjemmebesøg hos borgere i Region Midtjylland. Regionen har siden 2007 etableret en kørselsordning for besøgslægerne i vagttiden.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig kontrakt om tjenesteydelser i henhold til Udbudsdirektivet.

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2013/S 228-396566

Spørgsmål og svar pr. 5. december 2013:

Spørgsmål og svar samt rettelser pr. 19. december 2013:

Spørgsmål og svar samt rettelse til udbudsmaterialet pr. 6. januar 2014:

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL, OG DER VIL IKKE BLIVE UPLOADED MERE MATERIALE I FORBINDELSE MED UDBUDDET.

 


  • Publiceret: 27.11.2013.
  • Revideret: 06.01.2014.