Region Midtjylland udbyder drift af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland.

Nærværende udbud vedrører drift af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af en tjenesteydelseskontrakt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet).

EU-udbudsnummer 2013/S 077-129997:

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 1.668 kb) - eller enkeltvis herunder:

Spørgsmål og svar pr. 8. maj 2013 samt ændringer til udbudsmaterialet:

Spørgsmål og svar pr. 24. maj 2013:

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 6. juni 2013:

  • Udkast til kontrakt er dags dato udskiftet ovenfor
    - Ændringerne vedrører pkt. 6.a og pkt. 12.e.

Spørgsmål og svar pr. 13. juni 2013:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 210 kb)
  • I det omfang, de stillede spørgsmål og besvarelsen heraf (spørgsmål/svar) indebærer ændringer i forhold til udbudsmaterialets kontrakt med bilag, vil den endelige kontrakt, herunder bilag, blive tilrettet i overensstemmelse hermed.


  • Publiceret: 23.04.2013.
  • Revideret: 13.06.2013.