Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af logistikydelse.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af logistikydelse.

Region Midtjylland ønsker, at omlægge og centralisere større dele af den regionale vareforsyning. Som en del af omstillingsplanen er det besluttet, at centralisere og outsource væsentlige dele af den regionale vareforsyning omfattende lageraktiviteter og distribution.

Nærværende udbud omfatter således følgende opgaver:

  • Varemodtagelse for Region Midtjylland. Vareforsyning af logistikpartneren sker på baggrund af ordrer afgivet af regionen
  • Cross-docking, opbevaring af lagervarer samt plukning, mærkning og pakning af varer til den enkelte modtager i Region Midtjylland i henhold til aftalte servicekoncepter
  • Distribution af varer til udvalgte leveringsadresser
  • Returflow

Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (kontraktbilag 1). 

Udbuddet er efter udbudsdirektivet kategoriseret som tjenesteydelsesydelseskategori 27 og er en bilag 2b ydelse, derfor er det ikke omfattet af annonceringspligten i tilbudsloven . Udbuddet gennemføres derfor som et frivilligt udbud af logistikydelse efter principperne om annonceringsudbud i henhold til tilbudslovens regler om annoncering §§ 15a-d. 

Hent udbudsmaterialet herunder:

Supplerende oplysninger samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 14. januar 2013:

Spørgsmål og svar pr. 21. januar 2013:

Spørgsmål og svar pr. 23. januar 2013:

Spørgsmål og svar pr. 30. januar 2013:

Spørgsmål og svar pr. 5. februar 2013:

Spørgsmål og svar pr. 7. februar 2013:

 


  • Publiceret: 03.01.2013.
  • Revideret: 07.02.2013.