Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af pacemakere, ICD’er og højvoltselektroder, Loop recorder, elektroder til pacemaker samt LV-elektroder.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af pacemakere, ICD’er og højvoltselektroder, Loop recorder, elektroder til pacemaker samt LV-elektroder.

Der udbydes 5430 produkter i alt, fordelt på 5 delaftaler, jf. pkt. 1.22 samt tilbudslisten i Kontraktbilag 2.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se kravspecifikationen i Kontraktbilag 1.

Indkøbet skal understøtte ordregivers hospitalers overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau, hvilket skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning. Regionens indkøb skal således afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed, herunder opretholdelse af en høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og personale samt en konstruktiv prioritering af respekt for de økonomiske midler.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende rammeaftaler om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

EU-udbud 2013/S 220-382809:

Spørgsmål og svar, udbudspræsentation samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 22. november 2013:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 29. november 2013:

Spørgsmål og svar pr. 5. december 2013:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 13. december 2013:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 105 kb)
  • Rettelsesblad 3 (Pdf, 33 kb)
  • Udbudsbilag, vers. 3 - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 1, kravspecifikation, vers. 3 - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 2, tilbudslisten, vers. 2 - er dags dato udskiftet ovenfor

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 17. december 2013:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 20. december 2013:

Spørgsmål og svar pr. 3. januar 2014:

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL


  • Publiceret: 14.11.2013.
  • Revideret: 03.01.2014.