Region Midtjylland udbyder hermed behandlingskrævende ambulancekørsel i henhold til Bekendtgørelse nr. 1150 af 9. december 2011 ”Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.” og Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13. juli med senere ændringer). Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.

Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel i henhold til Bekendtgørelse nr. 1150 af 9. december 2011 ”Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.” og Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13. juli med senere ændringer). For yderligere beskrivelse henvises til udbudsbekendtgørelsen.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Det er således kun de virksomheder, som bliver prækvalificerede, som vil have mulighed for at afgive tilbud. De nærmere krav og vilkår til den udbudte opgave vil følge af udbudsmaterialet.

Udbuddet omfatter 6 delaftaler fordelt på geografiske områder:

Delaftale 1 Horsens
Delaftale 2 Randers/Djursland
Delaftale 3 Holstebro/Viborg
Delaftale 4 Herning/Silkeborg
Delaftale 5 Aarhus
Delaftale 6 Samsø

Vedrørende delaftale 1-5: Man kan maksimalt ansøge om prækvalifikation til fire ud af fem af disse delaftaler.

Herudover kan man ansøge om prækvalifikation til delaftale 6.

Det er en betingelse for at afgive bud på delaftale Århus, at der tillige afgives bud på delaftale 6 vedrørende Samsø. Ansøgere, der prækvalificeres til delaftale 5, vil således automatisk også være prækvalificeret til Delaftale 6.

Der henvises i øvrigt til, at nærmere krav og vilkår til den udbudte opgave vil følge af udbudsmaterialet.

EU-udbudsnummer 2013/S 057-093820:

Spørgsmål og svar pr. 8. april 2013:

Spørgsmål og svar samt supplerende oplysninger pr. 18. april 2013:

Spørgsmål og svar samt supplerende oplysninger pr. 2. maj 2013:

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation:
8. maj 2013 kl. 12:00. 

Ansøgningen skal fremsendes eller afleveres personligt til:
Region Midtjylland
Præhospitalet
Olof Palmes Allé 34, 1
DK-8200 Aarhus N.
Att.: Hans Christian Schifter Kirketerp 

 


  • Publiceret: 19.03.2013.
  • Revideret: 02.05.2013.