Region Midtjylland udbyder leje af mandskabsfaciliteter i forbindelse med drift af byggepladsens fællesfaciliteter, ved Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup).

I forbindelse med Region Midtjyllands etablering af Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) udbydes leje af mandskabsfaciliteter i forbindelse med drift af byggepladsens fællesfaciliteter.

Tilbudsnummer TN849609:

Yderligere oplysninger:
Udbuddet gennemføres digitalt via byggeweb. 

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - tilbudsnummer TN849609.

Alt materiale skal uploades i .pdf format.

Der udbetales ikke vederlag for aflevering af tilbud.

For yderligere oplysninger henvises til www.byggeweb.dk - vælg fanen udbud, tilbudsnummer TN849609.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 
Mandag den 25. november 2013, kl. 12.00.

 


  • Publiceret: 29.10.2013.
  • Revideret: