Region Midtjylland udbyder drifts- og vedligeholdelsessystem til Region Midtjylland (prækvalifikation).

Region Midtjylland ønsker at indkøbe et fælles drifts- og vedligeholdssystem inkl. udvikling og support til professionalisering af hele bygningsområdet, idet der er behov for at få digitaliseret driftsdata fra de eksisterende bygningsenheder i Region Midtjyllands regi. Ydermere vil man i de kommende år modtage en ny stor bygningsmasse, hvorfor antallet af vigtige data, herunder objektorienteret data i form af bygningsinformationsmodeller (BIM-modeller) vil stige. Herudover vil der på sigt blive behov for at inddrage andre Facility Management områder som f.eks. arealadministration, vagt og sikring, rengøring. Derfor skal det være muligt at opgradere og udvide drifts- og vedligeholdssystemet. 

EU-udbuds nr. 2013/S 081-136324:

Supplerende oplysninger pr. 13. maj 2013:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 24. maj 2013:

  • Blanketter til brug for prækvalifikationen - er dags dato udskiftet ovenfor

 


  • Publiceret: 30.04.2013.
  • Revideret: 24.05.2013