Region Midtjylland udbyderESCO-projekt ved Regionshospitalet Randers (prækvalifikation).

Region Midtjylland ønsker i et samarbejde med en ESCO-leverandør at gennemføre energibesparende tiltag på Regionshospitalet i Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ.

Bygningsporteføljen er på i alt ca. 60.000 m2.Formålet med projektet er at reducere regionshospitalet Randers' energiforbrug, primært gennem renovering og forbedring af bygningernes klimaskærm og energianlæg.

Region Midtjylland udbyder derfor et ESCO-projekt, der omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder mv. med henblik på i samarbejde med ESCO-leverandøren at reducere regionhospitalets energiforbrug. ESCO-projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg, herunder installation af VE-anlæg samt opretning af klimaskærme.

EU-udbudsnummer 2013/S 044-070900:

Yderligere oplysninger:
Der henvises til udbudsbekendtgørelsen.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
2. april 2013 kl. 12.00.


  • Publiceret: 06.03.2013.
  • Revideret: