Region Midtjylland udbyder gennemgående teknisk rådgivning i forbindelse med udvidelse af Hospitalsenheden Horsens (prækvalifikation).

Hospitalsenheden Horsens har en række bygningsmæssige udfordringer på den nuværende adresse, hvilket bl.a. skyldes at:

  • Hospitalet er blevet udpeget som Akuthospital af Region Midtjylland.
  • Befolkningsgrundlaget for hospitalets aktiviteter er i kraftig vækst.
  • Der er et behov for ajourføring af en stor del af de eksisterende aldrende bygninger.

Der er således behov for ud- og ombygning af hospitalets bygningsmæssig rammer, så det sikres, at bygningerne tilpasses det ene formål, nemlig at understøtte den primære sundhedsfaglige drift.

Der foreligger et udkast til en Generalplan for udvidelsen af Hospitalsenheden Horsens. Denne plan udvikles og vedligeholdes løbende i forhold til de konkrete behov. Nærværende udbud vedrører Fase 1B, som har følgende bygningsmæssige aktiviteter:

  • Fase 1B Ny stationær operationsgang, sengeafsnit samt ændring af kælder- og tunnelfaciliteter, hvilket bl.a. indebære en væsentlig omlægning af flere installationer i terrænet.

I øvrigt kan følgende optioner blive en del af nærværende udbud:

  • Fase 1C Ny intensivafsnit, sengeafsnit, ambulatorier og auditorium. Samt udvidelsen af 2. etape af akutafdelingen.
  • Fase 1D Modernisering af den eksisterende sengebygning
  • Fase 2 Modernisering af teknisk afdeling, Lægeboliger, Billeddiagnostisk afdeling samt flere forskellige afdelinger.

Alle ovennævnte faser vil skulle løses som enten en traditionel totalrådgivningsopgave eller som en bygherrerådgivningsopgave, baseret på et tidligt udbud.

EU-Udbudsnummer 2013/S 195-336856

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven:
D|K2 Bygherrerådgivning A/S
Graven 3
Att.: Lars Kodbøl Jørgensen
8000 Aarhus C
Tel. 3066 5149

Eventuelle spørgsmål og svar offentliggøres her på hjemmesiden senest 6 dage før fristen for aflevering af ansøgning. Spørgsmål vil kun blive besvaret i det omfang, det er muligt at besvare disse inden denne frist. Herefter vil spørgsmål ikke blive besvaret.

Adresse for modtagelse af ansøgning
D|K2 Bygherrerådgivning A/S
Graven 3
Att.: Lars Kodbøl Jørgensen
8000 Aarhus C

Ansøgningen skal afleveres i to papireksemplarer (1 original og 1 kopi) samt digitalt i pdf-udgave på CD-rom eller USB-stik.

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation:
Mandag den 4. november 2013 kl. 12.00.

 


  • Publiceret: 10.10.2013.
  • Revideret: