EU-udbud 2013/S 009-10899 Region Midtjylland udbyder udsåningsrobot og udstyrsafhængige forbrugsartikler til udsåning af baketriologiske prøver. Hospitalsenhed Midt og Vest, Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, udfører bakteriel dyrkning af forskelligt prøvemateriale. Det er vigtigt for afdelingerne, at ensidigt gentaget arbejde som udsåning af bakteriologiske prøver bliver en mere automatiseret proces. Der er stort behov for at forbedre arbejdsmiljøet i forhold til disse arbejdsrutiner, ligesom et stigende prøveantal gør det sværere for afdelingerne at løfte opgaven som hidtil.

EU-udbud 2013/S 009-10899
Udsåningsrobot og udstyrsafhængige forbrugsartikler til udsåning af baketriologiske prøver

Hospitalsenhed Midt og Vest, Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, udfører bakteriel dyrkning af forskelligt prøvemateriale. Det er vigtigt for afdelingerne, at ensidigt gentaget arbejde som udsåning af bakteriologiske prøver bliver en mere automatiseret proces. Der er stort behov for at forbedre arbejdsmiljøet i forhold til disse arbejdsrutiner, ligesom et stigende prøveantal gør det sværere for afdelingerne at løfte opgaven som hidtil.

Udbuddet vedrører to delaftaler:

  • Delaftale 1 for Hospitalsenhed Midt og Vest, Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest, og
  • Delaftale 2 for Aarhus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk afdeling

For yderligere oplysninger hevises der til udbudsmaterialet som kan downloades her:

Zip-filerne med udbudsbetingelser og bilag; aftaleudkast og bilag samt tegninger er fællesbilag for begge delaftaler.

Materiale fra informationsmødet 18.1.2013 samt reviderede bilag (uploaded 23/1-13):


Spørgsmål og svar af 1/2-2013

Bekendtgørelse, reviderede bilag, spørgsmål og svar af 14/2-2013


Spørgsmål og svar af 21/2-2013

Spørgsmål og svar af 22/2-2013


Bilag M Tro og loveerklæring uploaded 14/3-2013


Tilbudsfrist:
Fredag den 22. februar 2013 kl. 14.00.

NY TILBUDSFRIST
18. marts 2013 kl. 14.00

 


  • Publiceret: 14.01.2013.
  • Revideret: 14.03.2013