I forbindelse med forestående udbudsproces på urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til materialet.

Vejledning til høring:

Region Midtjylland og Region Nordjylland udbyder fælles i efteråret 2013 urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de udarbejdede produktkrav.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende skriftlige høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt MK-krav eller BK-krav i høringsmaterialet, bedes der venligst henvist til det aktuelle punkt.

EU-udbud nr. 2013/S 186-320429:

Materiale, der ønskes kommentarer til:

Høringsmaterialet består af:

  • Kravspecifikationen med en række MK-krav (Krav som skal opfyldes) og BK-krav (konkurrenceparametre). Kravspecifikationen er opdelt i ca. 45 delaftaler fordelt på to store kategorier; katetre og urinposer. Der vil under disse kategorier findes andre urologiske artikler samt fækalsæt (Word, 1.380 kb)
  • Tilbudsliste vedrørende de tilhørende forbrugsvarer (Excel, 135 kb).
    Skulle tilbudsgiveren have kommentarer til listen, mangler eller uhensigtsmæssigheder, er forslag velkomne.

Høringsvar:
Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland, der er brugere af de produkter, som er omfattet af dette udbud.
 
Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Hanne.Arensbach@stab.rm.dk  

Angiv venligst i emnefeltet: ”Udbud af urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt”.

Deadline for høringssvar:
Høringssvar skal være regionen i hænde senest tirsdag den 8. oktober 2013.


  • Publiceret: 25.09.2013.
  • Revideret: