Vejledende forhåndsmeddelelse - Udbud af rengøringsmidler og -artikler til samtlige hospitalseneheder og institutioner i Region Midtjylland. I forbindelse med forestående udbudsproces ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til tilbudsliste og kravspecifikation pr. e-mail.

Vejledende forhåndsmeddelelse - Udbud af rengøringsmidler og -artikler til samtlige hospitalseneheder og institutioner i Region Midtjylland.

I forbindelse med forestående udbudsproces ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til tilbudsliste og kravspecifikation pr. e-mail.

Materiale, der ønskes kommentarer til:

Henvendelse med kommentarer bedes fremsendt til:
Udbudsansvarlig indkøber Tania Udengaard Sørensen, på e-mail: tania.soerensen@stab.rm.dk  

Deadline for kommentarer:
Deadline for kommentarer er den 11. marts 2013.Vi vil herefter tilrette materialet med henblik på offentliggørelse i uge 17.  • Publiceret: 22.02.2013.
  • Revideret: 14.03.2013.