Udbuddet er ANNULLERET den 18.november 2014


Region Midtjylland inviterer hermed interesserede ansøgere til at ansøge om deltagelse i udbud af kontormøbler til Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland.


Region Midtjylland inviterer hermed interesserede ansøgere til at ansøge om deltagelse i udbud af kontormøbler til Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Regionerne ønsker at indgå rammeaftaler med indkøb af møbler, herunder kontormøbler, vente-/hvilemøbler, mødemøbler, kantinemøbler, belysning m.m. samt diverse varegrupper der er beslægtet hermed. Aftalen omfatter også projekter vedr. enkeltindretninger.

Omsætningens samlede volume eksklusive moms forventes at være 100.000 000 kr. pr. år. Alle oplysninger om forbruget er af vejledende karakter.

Indkøbet skal understøtte ordregivers enheders overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau og skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed, herunder opretholdelse af en høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og personale samt en konstruktiv prioritering af og respekt for de økonomiske midler.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud vedrørende rammeaftaler om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

Ved begrænset udbud er det kun de virksomheder, der bliver prækvalificeret som vil have muligheden for at give tilbud. De til udbuddet prækvalificerede ansøgere får efterfølgende fremsendt udbudsbetingelser samt udkast til kontrakt pr. mail.

EU-udbud 2014/S 052-086420

Hent prækvalifikationsmaterialet herunder:

Adresse, hvor ansøgningen skal sendes til: 
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N.
Att.: Line Storgaard

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation:
7. april 2014 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar samt ændringer til prækvalifikationsmaterialet pr. 27. marts 2014:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 74 kb)
  • Prækvalifikationsmaterialet - er dags dato udskiftet ovenfor med nyt materiale
  • Prækvalifikationsbilagene - er dags dato udskiftet ovenfor med nyt eksemplar

Spørgsmål og svar til prækvalifikationsmaterialet pr. 31. marts 2014:

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL 

Supplerende oplysninger pr. 2. april 2014:

Supplerende oplysninger pr. 7. maj 2014:

Supplerende oplysninger pr. 27. maj 2014:

Supplerende oplysninger pr. 8. juli 2014:

 


  • Publiceret: 14.03.2014.
  • Revideret: 08.07.2014.