Region Midtjylland udbyder hermed en rammeaftale vedr. regionens 112-førstehjælperordninger. Rammeaftalen omfatter leje af udstyr samt service/vedligehold, faglig debriefing, dataudlæsning og uddannelse til eksisterende og nye 112-førstehjælperordninger.

Præhospitalet, Region Midtjylland, udbyder hermed en rammeaftale vedr. regionens 112-førstehjælperordninger. Rammeaftalen omfatter leje af udstyr samt service/vedligehold, faglig debriefing, dataudlæsning og uddannelse til eksisterende og nye 112-førstehjælperordninger.

Udbuddet gennemføres i henhold til tilbudsloven. Udbuddet er offentligt udbud, der vil blive tildelt efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål:
Frist for at stille spørgsmål er den 9. marts 2014.

Ny tilbudsfrist:
Tilbudsfristen er ændret til torsdag den 3. april 2014 kl. 11.00.

Spørgsmål i anledningen af annonceringen kan ske til nedenstående:

Kontaktperson:
Maria Friis Hansen
Tlf.: (+45) 7841 4808
E-mail: mafhan@rm.dk

Spørgsmål og svar pr. 20. marts 2014:

Spørgsmål og svar pr. 27. marts 2014:

Spørgsmål og svar pr. 31. marts 2014:

 


  • Publiceret: 13.02.2014.
  • Revideret: 31.03.2014.