Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland.

Region Midtjylland har sammen med de 19 kommuner i regionen, 13 varmeværker, 2 universiteter, Samsø Energiakademi, INBIOM (innovationsnetværket for biomasse), Dansk Fjernvarme og en række øvrige parter besluttet at igangsætte et fælles projekt i strategisk energiplanlægning: ”midt▪energistrategi – strategisk energiplanlægning i det midtjyske område”.

I projektet er de 40 partnere inddelt i tre fokusgrupper. En af grupperne ”Det østjyske bybånd” arbejder med omstilling af el- og varmeforsyningen frem mod 2035 med udgangspunkt i det østjyske område. Gruppen skal i sit arbejde også komme med anbefalinger til resten af partnerskabet vedrørende omstilling af el- og varmeforsyningen i de større byer.

Gruppen har som en væsentlig del af sit arbejde besluttet at igangsætte en fjernvarmeanalyse med udgangspunkt i Østjylland.

Analysens resultater vil efterfølgende indgå i gruppens arbejde med at formulere en energistrategi og handlingsplan.

Udbuddet gennemføres efter Tilbudslovens regler.

Tildelingskriteriet er det ”økonomisk mest fordelagtige”.

Hent udbudsmaterialet her:

Tilbudsfrist:
Tilbudsfristen er den 4. juni 2014 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 22. maj 2014:

 


  • Publiceret: 13.05.2014.
  • Revideret: 22.05.2014.