Region Midtjylland ønsker at indkøbe ydelser vedrørende (godartet) urinvejskirugi

Region Midtjylland ønsker at indkøbe ydelser vedrørende (godartet) urinvejskirugi.

Denne kontrakt indgås som en rammeaftale om sundhedsydelser på baggrund af annoncering af 11. februar 2014.

Kontrakten indgås på baggrund af Sundhedslovens § 75 stk. 2.

Formålet med kontrakten er at sikre patienters udredning og behandling inden for de til enhver tid gældende frister.

Leverandøren har status som samarbejdssygehus. Det betyder, at leverandøren betragtes som en udvidelse af regionens egen kapacitet, hvis regionen ikke selv kan udrede og/eller behandle patienten inden for de til enhver tid gældende frister, jf. punkt 3.2.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Opmærksomheden henledes særligt på følgende forhold:

  1. Frist for at stille spørgsmål er mandag den 10. marts 2014
  2. Tilbudsfristen er mandag den 17. marts 2014

Tildelingskriteriet er ”Det økonomisk mest fordelagtige”. 

Kontaktperson:
Katrine Holm Lindgaard
Tlf. nr.: 7841 2025
E-mail: Katrine.Lindgaard@stab.rm.dk  

Spørgsmål og svar pr. 26. februar 2014:

Spørgsmål og svar pr. 7. marts 2014:

Spørgsmål og svar pr. 13. marts 2014:


  • Publiceret: 11.02.2014.
  • Revideret: 13.03.2014.