Region Midtjylland udbyder måtteservice til samtlige af Region Midtjyllands hospitalsenheder og administrative enheder.

Udbuddet vedrører måtteservice til samtlige af regionens hospitalsenheder og administrative enheder.

Der ønskes tilbud på vask og leje, herunder levering og afhentning, af i alt 13 forskellige måtter med 4 forskellige skiftefrekvenser, jf. Kontraktbilag 2.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer.

Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte opgave fremgår af Kontraktbilag 2.

De af ordregiver angivne estimater og forventede forbrugsmængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den udbudte rammeaftale. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere, end hvad estimaterne angiver.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar, udbudspræsentation samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 23. september 2014:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 24. september 2014:

  • Rettelsesblad 2 (Pdf, 36 kb)
  • Kontraktbilag 2 - tilbudslisten - er dags dato udskiftet ovenfor

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 7. oktober 2014:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 8. oktober 2014:

  • Kontraktbilag 2 - tilbudslisten - er dag dato udskiftet ovenfor

  • Publiceret: 09.09.2014.
  • Revideret: 08.10.2014.